Slovník pojmů

DMX512 -  je protokol pro digitální přenos řídících informací světelné jevištní techniky a světelných efektů. Jde o digitální náhradu analogového řízení, kde základní řídicí veličinou je konkrétní hodnota napětí. Specifikace vychází z průmyslového standardu EIA485, který byl dříve značen jako RS-485, případně RS485. Více informací naleznete na https://cs.wikipedia.org/wiki/DMX512.

ART-NET - je moderní řídící protoklol využívající ethernet na bázi TCP/IP. V součastné době normu Art-Net spravuje anglická společnost Artistic Licence Engineering Ltd. Více informací naleznete na  http://www.artisticlicence.com.

OPTICKÁ ČOČKA - Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Více informací naleznete na https://cs.wikipedia.org/wiki/Čočka_(optika).

Pebble konvexni čocka

Pebble konvexni čocka

FRESNEL - svítidlo s fresnelovou čočkou, která je pojmenovaná podle svého vynálezce, francouzského fyzika Augustina-Jeana Fresnela, má při podobných parametrech a stejném použitém materiálu (sklo, plast) podstatně nižší hmotnost než běžná čočka, protože jsou z ní odstraněny ty části, které se nepodílejí přímo na lomu paprsků. Pro svou menší tloušťku, a tedy i hmotnost, je vhodná nejen pro zobrazování (kde se však projeví její vady), ale zejména pro aplikaci v osvětlovací a signalizační technice a využití sluneční energie. Více informací naleznete na  https://cs.wikipedia.org/wiki/Fresnelova_čočka.

PEBBLE KONVEXÍ SVÍTIDLA (používá se zkratka PC) - tato svítidla mají podobnou konstrukci jako svítidla s fresnelovou čočkou, ale plano-spojka má na rovné straně “oblázkovou” strukturu, což vede k menšímu rozptilu mimo hlavního světelný paprsek. Pebble konvexní čočka také zabraňuje zobrazování vláken světelných zdrojů ve výsledném světle. Tento typ svítidel je převážne používán v Evropě.